Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

In opdracht van Wiertsema & Partners raadgevende ingenieurs voeren wij continue geluidsmetingen uit tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Zeeburgerkade nabij The Harbour Club te Amsterdam.

Voor dit project gebruiken wij onze nieuwe Smart Noise Monitoring Terminal.

 

Wij kunnen de geluidsgrenswaarden tijdens de bouwactiviteiten ‘real time’ bewaken via een web-applicatie (webmonitoring) en/of door in te loggen op het systeem met een smartphone, tablet of computer. Daarnaast kunnnen we de gegevens online uitlezen en alarmeert het systeem ons bij een overschrijding van de grenswaarden door een sms- of mailbericht. De mogelijkheid van het ‘real time’ meekijken naar de geluidsniveaus op afstand en de alarmering bij overschrijding van de grenswaarden geldt overigens ook voor ander belanghebbenden (aannemers, toezichthouders handhavers, en omwonenden, e.d.).

 Smart Noise Monitoring Terminal

 

 

 

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder