Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Geluidsmonitoring Oudegracht in Utrecht

 

In opdracht van Wiertsema & Partners raadgevende ingenieurs voeren wij continue geluidsmetingen uit tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden ter plaatse van de Oudegracht, omgeving Twijnstraat aan de Werf en aan de Oudegracht Tolsteegzijde, in Utrecht centrum. De gevels van de woningen liggen op zeer korte afstand, ca. 4 meter, van de bouwwerkzaamheden.

 


Meetopstelling
 De werkzaamheden worden gekwalificeerd als Bouwlawaai. In het bestek  zijn voor het beperken van geluidhinder  voorwaarden opgenomen. Zo wordt gewerkt met extra stil apparatuur, zoals de "silent worker". Om de werkzaamheden te toetsen aan de voorwaarden uit het bestek is door ons aan de hand van een prognose van de geluidproductie bij de diverse sloop- en bouwactiviteiten een akoestisch onderzoek opgesteld.
 

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder