Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Onderzoeken

     

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van akoestische onderzoeken met betrekking tot de Wet geluidhinder (Wgh), Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), Wet Milieubeheer (Wm), Activiteitenbesluit en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze ervaring hebben wij opgedaan bij diverse overheden (provincie en gemeente) en gerenommeerde adviesbureau's.
 
Door de ruime ervaring zijn wij in staat om in verschillende situaties op een adequate manier te anticiperen en hiervoor, binnen de wettelijke kaders, een passende oplossing te vinden.

Dit doen wij met behulp van moderne meetapparatuur, rekenā€ en modelleringsprogramma’s en met een geografisch informatiesysteem. Samenwerking en een goede communicatie met de opdrachtgever/overheid spelen hierbij een belangrijke rol.

 

 

   

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder