Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Geluidsmonitoring

     
Voor het verrichten van langdurig onbemande geluidsmetingen beschikken wij over unieke "Smart Noise Monitor" systemen.
 
Toepassingsmogelijkheden:
Real-time inzicht in de geluidsniveaus.

Real-time meeluisteren.

Gelijktijdige registratie en weergave van de geluidsniveaus met een A- en C-weging (voor de dreunende bassen).

Opbouw van een meetbestand/archief, dat bijvoorbeeld   gebruikt kan worden voor trendonderzoek of inschattingen van geluidsbelasting voor toekomstige situaties.

Alarmering bij overschrijding van de grenswaarden door middel van een sms- of e-mailbericht aan alle belanghebbenden.

 

  Voordelen:
Met smartphone, tablet of computer kan ingelogd worden op het systeem voor real-time informatie. 

Eenvoudiger toezicht op en handhaving van de geluidsvoorschriften.

Analyse van data is achteraf mogelijk, omdat de geluidsmetingen in combinatie met geluidsopnames worden uitgevoerd.

Registratie en weergave van twee geluidssporen. Bijvoorbeeld het geluidsniveau op 2 momenten met een tussenpose, zodat niet bij elke overschrijding direct een waarschuwing volgt.

Triggerfuncties voor de geluidsniveaus, frequenties, e.d. om de hoeveelheid data te beperken en registratie van stoorgeluid te voorkomen. Het systeem kan bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat er alleen geluidsopnames plaatsvinden als de overschrijding van de grenswaarden meer dan 10 seconden aanhoudt.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder